Викладена в наведеному нижче документі інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр здоров’я» (Ідентифікаційний код юридичної особи — 32564897) для необмеженого кола фізичних осіб укласти Договір (публічна оферта) про надання медичних послуг. Відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України, умови договору є однаковими для всіх фізичних осіб — Замовників послуг.

ДОГОВІР (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИЙ ПОСЛУГ

ПРЕАМБУЛА

Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний центр здоров’я», в особі директора Мезенцевої Ніни Іванівни, що діє на підставі Статуту, надалі іменується «Виконавець» або «Товариство» або «Заклад», публікує цей Договір, який є офіційною пропозицією (публічною офертою) для необмеженого кола фізичних осіб, та пропонує на умовах, викладених нижче, укласти Договір (публічна оферта) про надання медичних послуг, надалі іменується «Договір».

Відповідно до положень ч. 1 ст. 642 Цивільного кодексу України Договір діє лише за умови повного та безумовного прийняття умов цього Договору.

Приймаючи викладені в цьому Договорі умови, записуючись на прийом до лікаря або здійснюючи оплату вартості послуг, фізична особа, таким чином, здійснює акцепт цієї пропозиції (оферти) та стає Замовником послуг (ч. 2 ст. 642 ЦК України). У випадку запису фізичної особи на прийом до лікаря або проведення оплати вартості послуг Договір вважається укладеним, Виконавець зобов’язується надати відповідні послуги на умовах, визначених цим Договором.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний центр здоров’я» (Ідентифікаційний код юридичної особи — 32564897); місцезнаходження юридичної особи: 61058, місто Харків, проспект Незалежності, 13; є платником податку на прибуток на загальних підставах; Індивідуальний податковий номер – 325648920351. Поштова адреса: 61022, м. Харків, а/с 4613; e-mail: nazzdorovie@ukr.net; здійснює діяльність на підставі ліцензії МОЗ України АГ № 600177 від 24.05.2012 на здійснення медичної практики, в тому числі, лабораторної діагностики.

Місцем надання послуг вважається місцезнаходження Виконавця та його пунктів забору біологічного матеріалу, або місцезнаходження Замовника.

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник замовляє, а Виконавець приймає на себе зобов’язання щодо надання послуг з проведення лабораторних досліджень, лікувально-діагностичних послуг, що можуть надаватися в амбулаторно-поліклінічних умовах, надалі іменуються «Послуги» або «Медичні послуги», перелік та вартість послуг визначені в затвердженому Виконавцем Прайс-листі («Перелік послуг»), надалі іменується «Прайс-лист» або «Перелік послуг».

З переліком послуг та їх вартістю можна ознайомитися на веб-сайті Виконавця за наступним електронним посиланням:

https://medzdrav.com.ua (https://medzdrav.test-domain1.in.ua/uslugi/stoimost-uslug).

1.2. Замовник на умовах Договору зобов’язується прийняти надані Виконавцем послуги та оплатити їх вартість.

1.3. Виконавець гарантує надання послуг на найвищому професійному рівні, відповідно до стандартів та нормативно-правових актів, що діють на території України та регулюють порядок надання, а також якість послуг.

 

  1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець надає послуги у відповідні дні та часи згідно режиму роботи ТОВ «Медичний центр здоров’я», що встановлюється та затверджується директором товариства. Виконавець зобов’язаний доводити до відома Замовника Режим роботи в доступній для ознайомлення формі.

Ознайомитися з режимом роботи Виконавця та його пунктів забору біологічного матеріалу можна на веб-сайті Виконавця за наступним електронним посиланням:

https://medzdrav.test-domain1.in.ua/punkty-zabora-krovi.

Ознайомитися з графіком роботи клініко-діагностичної лабораторії Виконавця можна на веб-сайті Виконавця за наступним електронним посиланням:

https://medzdrav.test-domain1.in.ua/grafik-raboty

2.2. Надання послуг лікарів за цим Договором здійснюється в порядку попереднього запису на прийом до відповідного лікаря.

Попередній запис проводять співробітники реєстратури Виконавця за допомогою телефонного зв’язку або безпосередньо при відвідуванні Замовником закладу, відповідні контакти розміщено на веб-сайті Виконавця за наступним електронним посиланням:

https://medzdrav.test-domain1.in.ua/informatsionnyj-tsentr

Записатися на прийом до лікаря можна також за допомогою мобільного додатку:

App Store, за наступним електронним посиланням,  —  httpss://goo.gl/6ghbS3

Google Play, за наступним електронним посиланням, —  httpss://goo.gl/hyS2JA

2.3. Надання послуг за цим Договором здійснюється в формі первинного, вторинного та наступних прийомів лікаря, проведення медичних втручань лікарського, діагностичного або профілактичного характеру.

2.4. Способи медичного втручання та пов’язані з ним ризики:

Основний спосіб взяття венозної крові для лабораторного дослідження – проколювання ліктьової вени. Взяття крові проводиться з порушенням цілісності шкіряного покриву, та в окремих випадках внаслідок фізіологічних особливостей організму є травматичною процедурою. Щоб уникнути утворення гематоми після взяття крові, необхідно притиснути місце уколу на 10 (десять) хвилин та не навантажувати руку.

Взяття біологічного матеріалу з урогенітального тракту на лабораторне дослідження включає в себе проведення маніпуляції у жінок – з цервікального каналу, уретри та заднього склепіння піхви, у чоловіків – з уретри. Після взяття матеріалу протягом доби можуть зберігатися неприємні відчуття, болісне сечовипускання, а також кров’янисті виділення.

2.5. При наданні послуг з лабораторної діагностики Виконавець може долучати третіх осіб для проведення досліджень біологічного матеріалу Замовника, що володіють відповідними навиками, обладнанням та відповідними дозвільними документами (ліцензії, атестаційні (акредитаційні) сертифікати та іншим).

При цьому Виконавець гарантує Замовнику дотримання режиму повної конфіденційності при передачі третім особам біологічного матеріалу щодо персональних даних Замовника. Конфіденційність досягається шляхом проведення відповідного маркування та присвоєння унікальних кодів Замовника та його зразків біологічного матеріалу, забраного для проведення досліджень, що унеможливлює ідентифікацію третіми особами частково або повністю даних клієнта (пацієнта), біологічного матеріалу, встановлених діагнозів та співставлення їх з конкретною фізичною особою.

2.6. Виконавець залишає за собою право затримати час прийому лікаря та/або іншого медичного втручання у зв’язку зі складним діагнозом та/або важким станом попереднього клієнта (пацієнта), але не більше ніж на 20 (двадцять) хвилин.

2.7. Якщо протягом 02 (двох) годин з моменту оформлення замовлення Замовник не звернувся до уповноваженої особи ТОВ «Медичний центр здоров’я» для внесення змін до переліку послуг, зазначених у замовленні, послуги вважаються замовленими належним чином та підлягають виконанню Замовником.

2.8. Замовник повинен прибути на прийом до лікаря відповідно до попереднього запису своєчасно.

2.9. Замовник може заздалегідь, не пізніше ніж за 01 (одну) годину до призначеного часу прийому, інформувати Виконавця про необхідність відмінити або перенести час прийому.

У випадку запізнення Замовника на прийом до лікаря більше ніж на 10 (десять) хвилин, Виконавець залишає за собою право відмінити прийом та/або може запропонувати Замовнику інший час прийому, або запропонувати прийом до іншого лікаря, що має відповідну кваліфікацію.

2.10. Результати медичного лабораторного дослідження надаються Замовнику на підставі документу, що засвідчує особу та чеку (квитанції), що засвідчує сплату вартості послуг, за місцем знаходження Виконавця та/або пунктів забору біологічного матеріалу, або направляються Замовнику електронною поштою, яку зазначив Замовник при оформленні замовлення послуги, або в інший, обумовлений Сторонами спосіб.

Результати медичного лабораторного дослідження (тестування) на ВІЛ надаються Замовнику на підставі документу, що засвідчує особу та чеку (квитанції), що засвідчує сплату вартості послуг, за місцем знаходження Виконавця та/або пунктів забору біологічного матеріалу, виключно особисто.

 

  1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Розрахунки між Замовником та Виконавцем здійснюються в національній валюті – гривні.

3.2. Ціни на послуги Замовника зазначені в затвердженому Виконавцем Прайс-листі («Перелік послуг») та знаходяться на веб-сайті Виконавця за наступним електронним посиланням: https://medzdrav.com.ua (https://medzdrav.test-domain1.in.ua/uslugi/stoimost-uslug).

3.3. Замовник сплачує вартість послуги за ціною, що є діючою на момент замовлення такої послуги, та розміщена на сайті Виконавця.

3.4. Оплату вартості послуг Замовник здійснює на умовах 100% передоплати. За домовленістю Сторін за цим Договором може бути встановлений інший порядок розрахунків.

3.5. Розрахунки за цим Договором здійснюються в готівковій та/або безготівковій формі.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. Замовник має право отримувати необхідну повну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг надаваних послуг та іншу пов’язану з цим інформацію.

4.2. Замовник має право користуватися послугами Виконавця протягом всього строку їх дії згідно Прайс-листу Виконавця.

4.3. Замовник має право вимагати від Виконавця належного надання послуг відповідно до умов Договору.

4.4. Замовник має право в доступній (зрозумілій) для нього формі отримати відомості про стан свого здоров’я, включаючи результати проведених досліджень, наявність хвороб, діагнозі та прогнозі, методах лікування, пов’язаним із цим ризиках, можливі варіанти медичного втручання та пов’язані із цим ризики, їх наслідки та результати проведеного лікування, а також його вартість.

4.5. Замовник має право на інформовану добровільну згоду на медичне втручання. Інформовану добровільну згоду Замовник засвідчує письмово.

4.6. Замовник має право в будь-який час розірвати цей Договір, сплативши вартість фактично отриманих послуг.

4.7. Замовник зобов’язується здійснювати оплату вартості послуг у розмірі, порядку та на умовах, визначених Договором.

4.8. При звернені за наданням медичних послуг Замовник зобов’язаний надати документ, що засвідчує особу, згоду на обробку персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних».

Замовник надає Виконавцю контактні дані, зокрема: адресу проживання, контактні телефони, електрону адресу.

4.9. При звернені Замовника за наданням послуг медичного лабораторного дослідження (тестування) на ВІЛ, Замовник особисто зобов’язаний надати Виконавцю документ, що засвідчує особу, а також вчинити інші дії, які передбачено Наказом МОЗ від 19.08.2005 року № 415 «Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію».

4.10. Замовник зобов’язується до надання медичної послуги інформувати Виконавця про перенесені та наявні хвороби, відомі йому алергічні реакції, лікування, що проводилося раніше та про його результати, побочні дії медикаментів якщо такі є, наявність інвалідності та відкритих листках непрацездатності.

4.11. Замовник зобов’язується строго дотримуватися плану лікування, рекомендацій лікаря, що відображені в амбулаторній картці Замовника. У випадку недотримання Замовником плану лікування та рекомендацій лікаря, Виконавець відповідальності не несе.

4.12. Замовник зобов’язується своєчасно інформувати Виконавця про зміни відомостей, що зазначені в п. 4.8. та п. 4.9. Договору.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець самостійно, з урахуванням медичних показників визначає обсяг діагностичних та лікарських заходів для Замовника, а також може залучати третіх осіб фахівців (спеціалістів) для їх проведення у разі необхідності.

5.2. У випадку порушення Замовником рекомендацій та призначень лікаря, або за умови його некоректної поведінки, або відмові надати достовірну інформацію про стан свого здоров’я, Виконавець залишає за собою право розірвати цей Договір з моменту виявлення таких порушень, якщо припинення надання медичних послуг не загрожує життю Замовника та/або життю та здоров’ю третіх осіб. При цьому вартість фактично наданих послуг не повертається Замовнику, а Виконавець не несе відповідальності за можливе погіршення стану здоров’я Замовника.

5.3. Виконавець має право у випадку відсутності лікуючого лікаря з поважної причини (хвороба, відпустка, відрядження тощо) та необхідності продовження початого курсу лікування, надати Замовнику необхідні послуги силами іншого лікаря, що має відповідну кваліфікацію.

5.4. Виконавець має право в односторонньому порядку без пояснень розірвати цей Договір. При цьому Виконавець повертає Замовнику фактично сплачені кошти в повному обсязі за послуги, що не були надані.

5.5. Виконавець зобов’язується виконувати умови цього Договору, надаючи своєчасно та якісно Замовнику кваліфіковану медичну допомогу відповідно до наявних ліцензій, дозволів, сертифікатів, атестацій та відповідно до положень діючого законодавства України.

5.6. У своїй діяльності з надання медичних послуг Виконавець використовує методи профілактики, лікування, діагностики, медичні технології, лікарські засоби, що дозволені до застосування у встановленому порядку діючим законодавством України.

5.7. Виконавець в доступній формі для Замовника забезпечує його інформацією, що включає місце надання послуг, режим роботи, перелік медичних послуг з зазначенням їх вартості, про умови надання та отримання послуг, а також відомості про кваліфікацію спеціалістів (фахівців).

5.8. Виконавець забезпечує можливість безпосереднього ознайомлення Замовника з медичною документацією, що містить інформацію про його стан здоров’я та/або за письмовою вимогою Замовника (або його уповноваженого представника) надати копії медичних документів.

5.9. Виконавець зобов’язаний вести облік наданих послуг Замовнику, оформлювати амбулаторну картку із зазначенням результатів огляду, зроблених висновків, діагнозу, планів дослідження та лікування.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони зобов’язуються виконувати свої зобов’язання за Договором своєчасно, сумлінно та не порушуючи вимог Договору. Виконавець гарантує якість надання послуг, а також повне і достатнє консультування Замовника та визначених ним осіб з предмету цього Договору, відповідно до діючих стандартів та процедур, затверджених Виконавцем та діючим законодавством України.

6.2. У разі несплати вартості послуг згідно пунктами 3.4. – 3.5. Договору, Виконавець не розпочинає надання послуг до моменту отримання оплати вартості послуг та не несе відповідальність за втрату актуальності послуг, та буд-які інші наслідки такого відтермінування надання послуг.

6.3. У разі ненадання оплачених послуг з вини Виконавця, Виконавець повертає Замовнику вартість таких послуг. Цей пункт не регулює випадки настання форс-мажорних обставин.

6.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком непереборної сили або інших форс-мажорних обставин, що виникли після укладення цього Договору.

6.5. При виникненні обставин, зазначених в п. 6.4. Договору, Сторона, для якої виникли ці обставини, повинна негайно оповістити іншу Сторону.

6.6. У разі ненадання оплачених послуг з вини Замовника (не з’явився своєчасно для проведення обстеження) протягом одного місяця, послуги вважаються наданими, кошти Замовнику не повертаються.

 

  1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Виконавець зобов’язується при укладенні, виконанні та після припинення цього Договору дотримуватися вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів України у сфері захисту персональних даних, в т.ч. щодо їх отримання, обробки, зберігання. Будь-які персональні дані, що передаються чи можуть передаватись за цим Договором, становитимуть конфіденційну інформацію, що не підлягає розголошенню/передачі у будь-якому вигляді, окрім випадків, прямо передбачених законодавством України. Виконавець забезпечує конфіденційність персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних».

7.2. Виконавець зобов’язується дотримуватися умов щодо нерозголошення/передачі у будь-якому вигляді, окрім випадків, прямо передбачених законодавством України, інформації, що складає лікарську таємницю: про факт звернення Замовника за медичною допомогою, про стан здоров’я, діагноз то інші відомості, що отримані при проведених дослідженнях або лікуванні.

7.3. За згодою Замовника або його представника дозволяється передача відомостей, що становлять лікарську таємницю, зазначеним Замовником (представником) особам, а також посадовим особам та/або спеціалістам в інтересах дослідження та лікування Замовника, а також контролю якості наданих йому медичних послуг.

 

 

  1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають за цим Договором або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Для вирішення спорів та розбіжностей Сторони застосовують заходи щодо їх регулювання в досудовому претензійному порядку.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується відповідно до вимог діючого законодавства України, у судовому порядку.

 

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ЗМІНИ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набуває чинності з моменту отримання від Замовника оплати за послуги та діє протягом всього строку надання послуг.

9.2. Договір припиняє свою дію у разі:

— закінчення терміну дії Договору в зв’язку з виконанням Сторонами своїх зобов’язань в повному обсязі;

— в односторонньому порядку у випадках та в порядку, передбаченому цим Договором.

9.3. Договір може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку. Зміни до Договору оприлюднюються на веб-сайті Виконавця за наступним електронним посиланням: https://medzdrav.com.ua, а також зберігається на паперовому носії за місцем знаходження Виконавця в реєстратурі.

Зміни набувають чинності з моменту їх оприлюднення на сайті Виконавця.

 

  1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «Медичний центр здоров’я»

Юридична адреса: 61058, м. Харків, пр-т Незалежності,13

Поштова адреса: 61022, м. Харків, а/с 4613

Ідентифікаційний код юридичної особи — 32564897

Індивідуальний податковий номер — 325648920351

Р UA 30 300346 0000026006025043701

в ПАТ «Альфа – Банк»

МФО — 300346

тел. (057) 705-36-46